اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد
آرشیو تبلیغات

بهتاباتری

آروند فن پارس

فنون طب فرتاک

کاوندیش

عالی پیام

پیشتاز طب زمان
نانو مبنا ایرانیان

تک نوع خاورمیانه

ماشین سازی حسینی
فن آوری ایرانیان همگام مهر

تک نوع خاورمیانه

مخازن طبی آبادیس