اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد

Union of Medical Equipment Manufacturers and Exporters of Iran

Our goal is to improve the level of production of Iranian medical equipment, increase the quality and compatibility with modern world science, export to global markets and support knowledge-based companies

درباره آسیا شیمی طب

 

شرکت آسیا شیمی طب در سال 1374 با هدف فعالیت تولیدي در بخش هاي دندانپزشکی و بیمارستانی با نام تجارتی آریادنت تاسیس گردید. اولین فرآورده این شرکت ، مواد پرکننده ریشه دندان(گوتا پرکا) و ماده خشک کننده ریشه دندان(کن کاغذي) بوده که طی سالهاي اخیر علاوه بر تامین نیاز کشور صرفه جویی ارزي مناسبی را براي کشور به ارمغان داشته است. در سال 1376 واحد تحقیق و توسعه شرکت راه اندازي و همزمان آزمایشگاه کنترل کیفیت جهت کنترل مواد دندانپزشکی مطابق با آخرین استانداردهاي بین المللی تجهیز گردید و همکاري با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، پژوهشگاه ها و موسسات داخلی و خارجی و صاحبنظران جهت اخذ مقالات و جدیدترین اطلاعات علمی آغاز شد و پس از گذشت سه سال به معتبرترین تولیدکننده مواد دندانپزشکی تبدیل و محصولات آریادنت به بیش از چهل نوع از قبیل مواد قالبگیري الاستومر، سیمان هاي دندانپزشکی، آلژینات ، کامپوزیت ها، خمیرپانسمان (کلتوزل)، محلول EDTA ، اسیداچ و ………گسترش یافت.شرکت آسیا شیمی طب موفق شد براي محلول هاي ضدعفونی کننده (eco Forte BIB (Forte BIBو ALPROCID و قدرت اثر بسیار بالاي آنتاییدیه هاي مراجع علمی و تحقیقاتی داخلی همانند آزمایشگاه کنترل و رفرانس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخش هاي میکروبیولوژي و قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران، بخش میکروبیولوژي انستیتو تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي را اخذ و سوابق مربوطه را به وزارت بهداشت و وزارت صنایع ارائه نماید و پروانه هاي تاسیس خطوط تولید محلول هاي ضدعفونی کننده و سپس مجوز ساخت را در سال 1383 از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نام شرکت آسیا شیمی طب اخذ نماید. همچنین این شرکت توانست تنوع محلولهاي ضدعفونی را با تولید محلول ضد عفونی دست AlproSept ، محلول آماده مصرف سطوح و سرتوربین و آنگل classic MinutenSpary و شستشوي کف و دیوار plus DesNet گسترش دهد.

تلفن:

35 - 88646030

فکس:

88646036

ایمیل :

asiachemitebco@gmail.com

وب سایت:

asiachemitebco.com