اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
برگزاری دوره آموزشی محصولات شرکت مدیا کاوش در بیمارستان شهید صدوقی یزد
برگزاری دوره آموزشی محصولات شرکت مدیا کاوش در بیمارستان شهید صدوقی یزد
24دی1401
آریا طب فیروز به عنوان صادرکننده نمونه استان تهران انتخاب شد .
آریا طب فیروز به عنوان صادرکننده نمونه استان تهران انتخاب شد .
24دی1401
عبدالرضا یعقوب زاده رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات  پزشکی در گفتگو با رادیو سلامت عنوان کرد:
عبدالرضا یعقوب زاده رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در گفتگو با رادیو سلامت عنوان کرد:
29آذر1401

اولین نشست انتقال تجربیات صادراتی با حضور جناب مهندس یعقوب زاده
slide-4bcb107
slide-6affd77
slide-1a9f03f