اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

درباره انیسان

صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان در سال 1373 توسط بخش خصوصی با هدف تولید و صادرات  کیت ها و تجهیزات تشخیص طبی، بنیان گزاری گردید. گروه اصلی تولیدات انیسان، کیت های سرولوژی و کیت های پاسخ سریع است.

 

تلفن:

88842010

فکس:

88826341
ایمیل :

info@enisonlabs.com
وب سایت:

enisonlabs.com