اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد

Union of Medical Equipment Manufacturers and Exporters of Iran

Our goal is to improve the level of production of Iranian medical equipment, increase the quality and compatibility with modern world science, export to global markets and support knowledge-based companies

درباره انیسان

صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان در سال 1373 توسط بخش خصوصی با هدف تولید و صادرات  کیت ها و تجهیزات تشخیص طبی، بنیان گزاری گردید. گروه اصلی تولیدات انیسان، کیت های سرولوژی و کیت های پاسخ سریع است.

 

تلفن:

88842010

فکس:

88826341
ایمیل :

info@enisonlabs.com
وب سایت:

enisonlabs.com