اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
برگزاری دوره آموزشی محصولات شرکت مدیا کاوش در بیمارستان شهید صدوقی یزد

شرکت مدیا کاوش تولید کننده دستگاه های پمپ سرنگ ، سرم و نبولایزر دوره ی آموزشی را با حضور سوپروایزرها ، سرپرستاران و کادر پرستاری بیمارستان شهید صدوقی یزد برگزار کرد .

این دوره آموزشی با هدف آشنایی کادر درمان با آخرین تغییرات دستگاه پمپ سرنگ این شرکت و قابلیت های کار با سرنگ های مختلف ، آشنایی با حافظه ی دارویی دستگاه و پروتکل های رایج در انفوزیون های بخش بالینی ، نحوه کار با آن در مرکز درمانی شهید صدوقی یزد برگزار گردید .
شرکت مدیا کاوش بنا دارد تا دوره های مشابه ای را در سایر مراکز به جهت به روز رسانی دانش کادر پرستاری سراسر کشور برگزار نماید .
لازم به ذکر است شرکت دانش بنیان مدیا کاوش تولید کننده پمپ سرنگ ، سرم و دستگاه نبولایزر و عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران می باشد .