اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

گزارش تصویری اول روز دوم بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث در سالن 38b

روز دوم