اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
در سالن اختصاصی 38B اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور