اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

گزارش تصویری دوم روز دوم بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث در سالن 38b

4 خرداد 1401