اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

گزارش تصویری نشست خبری دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران و نامزد دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی

15 اسفند1401