اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد

“اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران” در سال1389با شخصیت حقوقی ومالی مستقل و غیر سیاسی و غیر انتفاعی در اجرای بند”ک” ماده”5″ قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده”5″ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران با مدت فعالیت نامحدود و محدوده جغرافیایی سراسر ایران، تشکیل گردید.در ادامه فعالیت ودر سال 1399 به “اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران” تغییر نام داد.
درحال حاضر بالغ بر95 شرکت تولید وصادرکننده تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی وآزمایشگاهی وارتوپدی عضو این اتحادیه می باشند.