اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد

Union of Medical Equipment Manufacturers and Exporters of Iran

Our goal is to improve the level of production of Iranian medical equipment, increase the quality and compatibility with modern world science, export to global markets and support knowledge-based companies

“اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران” در سال1389با شخصیت حقوقی ومالی مستقل و غیر سیاسی و غیر انتفاعی در اجرای بند”ک” ماده”5″ قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده”5″ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران با مدت فعالیت نامحدود و محدوده جغرافیایی سراسر ایران، تشکیل گردید.در ادامه فعالیت ودر سال 1399 به “اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران” تغییر نام داد.
درحال حاضر بالغ بر140 شرکت تولید وصادرکننده تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی ،آزمایشگاهی ،ارتوپدی و… عضو این اتحادیه می باشند.