اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد

شرایط عضویت

داشتن کارت بازرگانی معتبر، پروانه ساخت وبهره برداری وگواهی استاندارد های مربوطه
مدارک عضویت

تصویر استانداردها(ce،iso و…)                                     

لیست بیمه پرسنل

تصویر شناسنامه/کارت ملی وعکس مدیران                        

کاتالوگ محصولات به همراه یک نمونه تیزر شرکت

پروانه ساخت از اداره کل امورتجهیزات و ملزومات پزشکی     

پروانه بهره برداری

گواهی دانش بنیان( در صورت دانش بنیان بودن)                                                     

تصویر کارت بازرگانی/ گواهی عضویت در اتاق

عکس لوگو بصورت فایل (png)                                     

عکس محصولات بصورت فایل (jpg  یا png)