اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

گزارش تصویری بازدید علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت از شرکت دانش بنیان پویندگان راه سعادت

27 تیر 1401