اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد
slide-31fde9d
slide-1a2565d
slide-5ecf34e
slide-38d6ff3
slide-4efbad9
slide-088cad8
slide-a83afa1
slide-2963be9
slide-7de8f51
slide-58eba09
slide-744f8f3
slide-98d8b43
slide-b43538f
slide-d46d1a7
slide-d8541c8
slide-872d507
ماهنامه سرمایه گذاری 1401

الهیاری نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان

مجله دنیای سرمایه گذاری به قلم مهندس عبدالرضا یعقوب زاده ریاست هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور

گفتگو اختصاصی با معاون مدیرعامل شرکت پویندگان راه سعادت