اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد

Union of Medical Equipment Manufacturers and Exporters of Iran

Our goal is to improve the level of production of Iranian medical equipment, increase the quality and compatibility with modern world science, export to global markets and support knowledge-based companies
ماهنامه سرمایه گذاری 1401

الهیاری نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان

مجله دنیای سرمایه گذاری به قلم مهندس عبدالرضا یعقوب زاده ریاست هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور

گفتگو اختصاصی با معاون مدیرعامل شرکت پویندگان راه سعادت