اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
نخستین همایش تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان با هدف تسهیل تولید و تقسیم کار ملی
در دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور برگزار شد . در این همایش شرکت های تولید کننده و دانش بنیان حضور یافتند تا از تسهیلات و حمایت های مالی بهرمند شوند . در این همایش چهار پنل تخصصی با موضوعات : ۱ .بررسی راهکارهای تسهیل صدور مجوز و فرآیند های ارزیابی شرکت های دانش بنیان در زمینه تجهیزات پزشکی ۲. گسترش آموزش تجاری سازی محصولات دانش بنیان و توسعه انتقال دانش و تکنولوژی در تولید تجهیزات پزشکی ۳.ایجاد و توسعه آزمایشگاه های تست تجهیزات پزشکی برای شرکت های دانش بنیان ۴.حمایت های مالی شرکت های دانش بنیان و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در تولید تجهیزات پزشکی