اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد

Union of Medical Equipment Manufacturers and Exporters of Iran

Our goal is to improve the level of production of Iranian medical equipment, increase the quality and compatibility with modern world science, export to global markets and support knowledge-based companies
نخستین همایش تولید تجهیزات پزشکی دانش بنیان با هدف تسهیل تولید و تقسیم کار ملی
در دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور برگزار شد . در این همایش شرکت های تولید کننده و دانش بنیان حضور یافتند تا از تسهیلات و حمایت های مالی بهرمند شوند . در این همایش چهار پنل تخصصی با موضوعات : ۱ .بررسی راهکارهای تسهیل صدور مجوز و فرآیند های ارزیابی شرکت های دانش بنیان در زمینه تجهیزات پزشکی ۲. گسترش آموزش تجاری سازی محصولات دانش بنیان و توسعه انتقال دانش و تکنولوژی در تولید تجهیزات پزشکی ۳.ایجاد و توسعه آزمایشگاه های تست تجهیزات پزشکی برای شرکت های دانش بنیان ۴.حمایت های مالی شرکت های دانش بنیان و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در تولید تجهیزات پزشکی