اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد
slide-31fde9d
slide-1a2565d
slide-5ecf34e
slide-38d6ff3
slide-4efbad9
slide-088cad8
slide-a83afa1
slide-2963be9
slide-7de8f51
slide-58eba09
slide-744f8f3
slide-98d8b43
slide-b43538f
slide-d46d1a7
slide-d8541c8
slide-872d507
چشم امید تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی به قانون جهش تولید دانش بنیان (قسمت اول)
عبدالرضا یعقوب زاده رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، در دیدار با دکتر حامد اکبری دبیر کمیته تجهیزات پزشکی مجلس، در سالن اختصاصی شرکت های تحت پوشش این اتحادیه (38B) در بیست و سومین نمایشگاه (ایران هلث) ، قانون جهش تولید دانش بنیان را حامی و مایه امیدواری بخش خصوصی در برابر دخالت شرکت‌های دولتی در بازار تجهیزات پزشکی دانست و بر اجرای جدی این قانون تاکید کرد.
رقابت غیر قانونی شرکت های دولتی با بخش خصوصی در بازار تجهیزات پزشکی (قسمت دوم)
دکتر حامد اکبری دبیر کمیته تجهیزات پزشکی مجلس در دیدار با عبدالرضا یعقوب زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ، در سالن اختصاصی شرکت های تحت پوشش اتحادیه (38B) در بیست و سومین نمایشگاه (ایران هلث) با اشاره به تدوین و ابلاغ قانون جهش تولید دانش بنیان ، رقابت شرکت های دولتی با بخش خصوصی در بازار تجهیزات پزشکی را بر خلاف قانون دانست .