اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

درباره کامپوزیت گستر سپاهان

شرکت دانش بنیان کامپوزیت گستر سپاهان با رسالت ایجاد شرایط بهتر زندگی برای معلولان و جانبازان قطع عضو در سال ۱۳۹۱ تاسیس گردید. تولید محصولی با کیفیت که بتواند جایگزین عضو از دست رفته طبیعی انسان گردد به عنوان دغدغه اصلی موسسان شرکت قرار گرفت و به منظور دستیابی به این مهم مسیری ناهموار و دشوار طی گردید تا امروز این شرکت با تولید اولین پنجه کربنی کشور به صورت رسمی پس از دریافت تاییدیه از اداره کل تجهیزات پزشکی و اتحادیه اروپا با افتخار به این مهم دست یافته است که ایران را در رده ۵ کشور دارنده تکنولوژی ساخت این نوع پنجه ها قرار دهد. پنجه های سری پارس فلکس با دارا بودن کارایی و دوامی برابر با نمونه های تولید شده توسط پرچم داران این محصول در جهان موجب گردیده است اکنون این شرکت در مسیر افزایش کیفیت و تنوع با چشم انداز تسخیر بازار های منطقه گام بر دارد. شرکت دانش بنیان کامپوزیت گستر سپاهان با رسالت ایجاد شرایط بهتر زندگی برای معلولان و جانبازان قطع عضو در سال ۱۳۹۱ تاسیس گردید. تولید محصولی با کیفیت که بتواند جایگزین عضو از دست رفته طبیعی انسان گردد به عنوان دغدغه اصلی موسسان شرکت قرار گرفت و به منظور دستیابی به این مهم مسیری ناهموار و دشوار طی گردید تا امروز این شرکت با تولید اولین پنجه کربنی کشور به صورت رسمی پس از دریافت تاییدیه از اداره کل تجهیزات پزشکی و اتحادیه اروپا با افتخار به این مهم دست یافته است

تلفن:

03145839055

فکس:

03145839044

ایمیل :

cgseco@hotmail.com

وب سایت:

cgseco.com