اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
برگزاری دوره آموزشی محصولات شرکت مدیا کاوش در بیمارستان شهید صدوقی یزد
برگزاری دوره آموزشی محصولات شرکت مدیا کاوش در بیمارستان شهید صدوقی یزد
24دی1401
 گزارش تصویری بازدید سفیر رومانی از نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی پارک فناوری پردیس
گزارش تصویری بازدید سفیر رومانی از نمایشگاه دائمی تجهیزات پزشکی پارک فناوری پردیس
26مرداد1401
گزارش تصویری نشست انتقال تجربیات صادراتی به کشور بلاروس
گزارش تصویری نشست انتقال تجربیات صادراتی به کشور بلاروس
24مرداد1401
1

2