اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد

گزارش ویدیویی اولین روز بیست و سومین

نمایشگاه بین المللی ایران هلث در سالن اختصاصی (۳۸B) اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور