اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
ارز ترجیحی مخرب صنعت تجهیزات پزشکی داخلی است
عبدالرضا یعقوب زاده رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در حاشیه بازدید دکتر حامد اکبری دبیر کمیته تجهیزات پزشکی مجلس از سالن اختصاصی این اتحادیه در بیست و سومین نمایشگاه «ایران هلث» با انتقاد از تخصیص ارز ترجیحی به صنعت تجهیزات پزشکی اظهار کرد: بارها عنوان کرده ایم که تخصیص ارز چهارهزار و دویست تومانی به صنایع تجهیزات پزشکی، به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست و مخرب این صنعت است. یعقوب زاده تصریح کرد: ارز ترجیحی، تامین کننده منافع واردکنندگانی است که محصول و قطعات محصولات را از خارج وارد می کنند اما متاسفانه با وجود شفاف‌سازی‌ها و روشن‌گری‌هایی که در این زمینه انجام داده ایم، مسئولان از حذف ارز ترجیحی صنعت تجهیزات پزشکی خودداری می کنند