اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد
slide-31fde9d
slide-1a2565d
slide-5ecf34e
slide-38d6ff3
slide-4efbad9
slide-088cad8
slide-a83afa1
slide-2963be9
slide-7de8f51
slide-58eba09
slide-744f8f3
slide-98d8b43
slide-b43538f
slide-d46d1a7
slide-d8541c8
slide-872d507

1- برنامه ریزی برای حضور موثر در مراکز مهم سیاستگذاری وتصمیم گیری مرتبط با حیطه فعالیت اتحادیه

2- شناسایی وایجاد فرصت های سرمایه گذاری، صادراتی و همکاری برای ورود به بازارهای خارجی ورونق صادرات تولیدات اعضا وبهبود فضای کسب وکار

3- برگزاری نشستهای مشترک با اتاق بازرگانی برای تقویت ارتباطات وتعاملات فی ما بین

4- ایحاد ارتباط با بدنه حاکمیت و سازمانهای ذیربط برای بازدید از نمایشگاه دائمی پردیس وسایر نمایشگاههای مرتبط به منظور معرفی دستاوردها وپتانسیل های اعضا وایجاد فرصت های تبادل افکار و طرح موضوعات مربوطه

5- ارتباط موثر ومستقیم با اصحاب رسانه داخلی برای معرفی توانمندیهای تولیدی وصاداراتی اعضا ی اتحادیه

6-شناسایی نمایشگاههای داخلی وخارجی وایجادتسهیلات برای حضوراعضا به منظور ایجاد فضای معرفی و ارتباط با هیات های تجاری خارجی

7- برقراری ارتباط وتعامل با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به منظوردریافت تسهیلات برای شرکتهای دانش بنیان

8- امکان فراهم آوری وتسهیل دریافت ضمانت نامه ویا وام های مرتبط با صندوق پژوهش وفناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی منوط به داشتن شرایط لازم در چهارچوب ضوابط صندوق

9-ارایه خدمات مشاوره ای،کارشناسی، حقوقی وگمرکی وصادراتی(انعقاد قراردادها وتفاهم نامه ها، امور ترخیص و…)

10-برگزاری دوره های آموزشی واعزام هیات های تجاری

11- ایجاد وراه اندازی کارگروههای تخصصی

12-رسیدگی به مشکلات تولید وصادرات و پیگیری مطالبات مالی اعضا

13-ایجاد واداره نمایشگاه دائمی درپارک فناوری پردیس برای شرکتهای دانش بنیان

14 اطلاع رسانی دوره ای اخبار، مناقصات واطلاعیه های مرتبط با صنعت توسط دبیرخانه اتحادیه

15- ارائه خدمات مشاوره ای فرآیند اخذ مجوز CE اروپا برای اعضا

16- مشارکت در تدوین واجرای استانداردهای تجهیزات حوزه سلامت با سازمانها ونهادهای مرتبط