اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد

1- برنامه ریزی برای حضور موثر در مراکز مهم سیاستگذاری وتصمیم گیری مرتبط با حیطه فعالیت اتحادیه

2- شناسایی وایجاد فرصت های سرمایه گذاری، صادراتی و همکاری برای ورود به بازارهای خارجی ورونق صادرات تولیدات اعضا وبهبود فضای کسب وکار

3- برگزاری نشستهای مشترک با اتاق بازرگانی برای تقویت ارتباطات وتعاملات فی ما بین

4- ایحاد ارتباط با بدنه حاکمیت و سازمانهای ذیربط برای بازدید از نمایشگاه دائمی پردیس وسایر نمایشگاههای مرتبط به منظور معرفی دستاوردها وپتانسیل های اعضا وایجاد فرصت های تبادل افکار و طرح موضوعات مربوطه

5- ارتباط موثر ومستقیم با اصحاب رسانه داخلی برای معرفی توانمندیهای تولیدی وصاداراتی اعضا ی اتحادیه

6-شناسایی نمایشگاههای داخلی وخارجی وایجادتسهیلات برای حضوراعضا به منظور ایجاد فضای معرفی و ارتباط با هیات های تجاری خارجی

7- برقراری ارتباط وتعامل با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به منظوردریافت تسهیلات برای شرکتهای دانش بنیان

8- امکان فراهم آوری وتسهیل دریافت ضمانت نامه ویا وام های مرتبط با صندوق پژوهش وفناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی منوط به داشتن شرایط لازم در چهارچوب ضوابط صندوق

9-ارایه خدمات مشاوره ای،کارشناسی، حقوقی وگمرکی وصادراتی(انعقاد قراردادها وتفاهم نامه ها، امور ترخیص و…)

10-برگزاری دوره های آموزشی واعزام هیات های تجاری

11- ایجاد وراه اندازی کارگروههای تخصصی

12-رسیدگی به مشکلات تولید وصادرات و پیگیری مطالبات مالی اعضا

13-ایجاد واداره نمایشگاه دائمی درپارک فناوری پردیس برای شرکتهای دانش بنیان

14 اطلاع رسانی دوره ای اخبار، مناقصات واطلاعیه های مرتبط با صنعت توسط دبیرخانه اتحادیه

15- ارائه خدمات مشاوره ای فرآیند اخذ مجوز CE اروپا برای اعضا

16- مشارکت در تدوین واجرای استانداردهای تجهیزات حوزه سلامت با سازمانها ونهادهای مرتبط