اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
اولین نشست انتقال تجربیات صادراتی با حضور جناب مهندس یعقوب زاده
در محل شرکت پویندگان راه سعادت برگزار شد مهمانان حاضر ضمن بازدید از مراحل طراحی و تولید قطعات و محصولات شرکت پویندگان و حضور در نشست انتقال تجربیات صادراتی به کشور بلاروس با روند صادرات محصولات پویندگان به این کشور از حدود هفده سال پیش تاکنون آشنا شدند. در ادامه مهندس یعقوب زاده پاسخگوی پرسشها و سوالات شرکت کنندگان بودند. لازم به ذکر است پویندگان راه سعادت یکی از شرکت های دانش بنیان عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور می باشد که موفق به دریافت نشان ملی افتخار صادرات گردیده است.