اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

درباره بازرگانی بین المللی تجارت پیشه فر پویان

شرکت بازرگانی بین‌المللی فرپویان از سال 1389 فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی خود را آغاز کرده است و در حال حاضر در زمینه واردات، صادرات و توزیع کنندگی حوزه سلامت متمرکز می باشد. این مجموعه از جمله شرکت های مدیریت صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی می باشد و شرکت بین المللی خود با نام Farmed Healthcare Limited را در کنیا تاسیس کرده و به عنوان کارگزار اختصاصی “مرکز نوآوری و تجاری ایران در شرق آفریقا”، “کارگزار رسمی مرکز توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس” و همچنین کارگزار رسمی “اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی” اقدام به توسعه صادرات حوزه سلامت در کشورهای شرق آفریقا نموده است. این شرکت از طریق کارگزاران بین المللی خود و پس از ارزیابی های حرفه ای از پتانسیل های بازار شرق آفریقا دستاوردهای مناسبی برای ورود محصولات تجهیزات پزشکی تولیدکنندگان به آن بازار ایجاد کرده است

تلفن:

44018673

فکس:

41425555

ایمیل :

Farpooyanmed@gmail.com

وب سایت:

FarmedAfrica.com