اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
تیزر مراسم افتتاحیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث و اولین روز پاویون
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در سالن اختصاصی 38B