اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
بیمارستان های فرسوده بهینه سازی می شوند

معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از بهینه سازی و استاندارد سازی بیمارستان های فرسوده خبر داد

سعید کریمی در جلسه جهاد سلامت که با حضور وزیر در ستاد وزارت بهداشت تشکیل شد گفت : بیمارستان های فرسوده قابل تعطیل کردن نیستند ، بنابراین برنامه داریم که این بیمارستان ها را بهینه سازی و دارای استاندارد قابل قبول کنیم .

وی افزود : در یکسال گذشته 79 مرکز بمارستانی که  عمدتا در مناطق محروم کشور قرار داشتند ، تجهیز  و 10 هزار و 800 تخت به مجموع تخت های بیمارستانی کشور افزوده شده که همین این امر موجب ارتقای سرانه تخت بیمارستانی در کشور شد .

# انتهای خبر