اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

دومین جلسه هم اندیشی مشارکت کنندگان

پاویون اختصاصی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران در نمایشگاه ایران هلث