اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد

دومین جلسه هم اندیشی مشارکت کنندگان

پاویون اختصاصی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران در نمایشگاه ایران هلث