اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد
دوره های آموزشی اتحادیه تجهیزات پزشکی برگزار میشود

سمینارها و کلاسهای کارگاهی با رویکرد افزایش دانش در حوزه مارکتینگ یکی از فعالیتهای اتحادیه تجهیزات پزشکی میباشد که درسال 1402 با جدیت پیگیری واجرا میگردد

سمینار های آموزشی مارکتینگ وCRM

فراخوان سمینار افزایش درآمد مبتنی بر مبانیCRM

slide-c852e6b
slide-b9bf789
slide-9a3f63d