اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران

هدف ما ارتقاء سطح تولید تجهیزات پزشکی ایرانی ،بالابردن کیفیت ورقابت با علم روز دنیا ،صادرات به بازارهای جهانی وحمایت از شرکتهای دانش بنیان میباشد

Union of Medical Equipment Manufacturers and Exporters of Iran

Our goal is to improve the level of production of Iranian medical equipment, increase the quality and compatibility with modern world science, export to global markets and support knowledge-based companies
شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
حضور دکتر محمد جعفر حسینی مدیرعامل شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی در برنامه زنده تلویزیونی مثبت سلامت