اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
حضور دکتر محمد جعفر حسینی مدیرعامل شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی در برنامه زنده تلویزیونی مثبت سلامت