اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
طرح بیمه تکمیلی خادمین سلامت اجرا می شود

رضا مسائلی ، رئیس صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی ، روز دوشنبه 24 مرداد 1401

1401 در مراسم رونمایی از طرح بیمه تکمیلی خادمین سلامت که در سالن همایش های این سازمان برگزار شد ، با بیان اینکه یکی از راهبردهای جدید سازمان نظام پزشکی موضوع بیمه درمان تکمیلی خادمین سلامت با همکاری بیمه مرکزی می باشد  .

رئیس صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی گفت : طرح بیمه تکمیلی خادمین سلامت با تحت پوشش قرار گرفتن افراد در گروه های کمتر از 50 نفر اجرا می شود و افراد می توانند با کمتر از 300 هزار تومان خود و افراد تحت تکفل خودشان را بیمه تکمیلی کنند .

مسائلی با اشاره به انجام فرایند کار به صورت انلاین و در دو مرحله افزاد : مرحله اول ثبت نام توسط کارفرما و مرحله دوم توسط کارکنان انجام میشود .

لازم به ذکر است این طرح متعلق به انجمن ها و تشکل های حوزه سلامت است . 

 

# انتهای خبر