اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

گزارش تصویری طرح بیمه تکمیلی خادمین سلامت اجرا می شود رضا مسائلی ، رئیس صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی

24مرداد1401