اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
مدیر شرکت مد تکنوسنتر پس از امضای تفاهم نامه تولید مشترک
تولید محصولات تجهیزات پزشکی ایران به بلاروس گفت : ما بسیار شگفت زده هستیم از تکنولوژی و صنعتی که در ایران گسترش پیدا کرده است همچنین ما قرار داد هایی را برخی از کارخانه های ایرانی منعقد کردیم و بسیار خرسندیم که با آنها کار میکنیم .