اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

درباره مدی تک سیس

کنسرسیوم دیالیز ایران مجموعه‌ای با سابقه از شرکت‌های تخصصی صنعت دیالیز است که در عرصه¬های مختلف تولید، تأمین محصولات و تجهیزات دیالیز و نیز ارائه خدمات تخصصی فعالیت میکنند. کنسرسیوم دیالیز ایران رویکرد تأمین زنجیره نیازها و خدمات را در یک مجموعه واحد اتخاذ کرده است که به ساماندهی و استانداردسازی شرایط تأمین و توزیع کالا و خدمات دیالیز در کشور می انجامد. ایدۀ تشکیل کنسرسیوم از سال 1389 مطرح شد. اولین عضو و مؤسس کنسرسیوم دیالیز ایران شرکت مِدیتِکسیس بود که کار تولید صافی دیالیز را آغاز کرد. به‌تدریج با توسعه امکانات و تواناییها، دیگر شرکتها تأسیس شدند و کنسرسیوم عرصه فعالیت خود را گسترش داد. امروز کنسرسیوم دیالیز ایران با اتخاذ خط¬مشی واحد، آهنگ تحقق هدفها را سرعت بخشیده است و اعتبار اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

تلفن:

22074001

فکس:

22073101

ایمیل:

info@icdgroup.org

وب سایت:

icdgroup.org