اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

گزارش تصویری تقدیر از شرکت دانش بنیان ایفا فراز آوینا در روز ملی صنعت و معدن

15تیر 1401