اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

گزارش تصویری روز چهارم بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث در سالن 38b

6 خرداد 1401