اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
وجود برچسب اصالت برای تجهیزات و ملزومات تولید داخل الزامی است .

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تمامی شرکت های تجهیزات پزشکی تولید داخل و طر ف قرارداد با این هیات را ملزم به نصب برچسب اصالت بر روی تجهیزات و ملزومات پزشکی خود در زمان تحویل به انبار این نهاد کرد .

این هیات با انتشار اطلاعیه ای پروتکل های روند این موضوع را اعلام کرد .

متن اطلاعیه هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به شرح ذیل است :

با عنایت به الزام ستاد مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر الصاق بر چسب اصالت بر روی تمامی تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی توزیع میگردد ، لازم است تمامی شرکت های تولید کننده طرف قرارداد با این نهاد موارد زیر را اجرا نمایند :

  1. از آنجا که IRC ها متعلق به شرکت تولید کننده می باشد ، لازم است کلیه تولید کنندگان برای اقلام موجود در انبار این نهاد برچسب اصالت تهیه و جهت الصاق آنها به انبار این هیات مراجعه نمایند .
  2. با توجه به نوع بسته بندی هر کالا و احتمال عدم رویت برچسب اصالت بر روی بسته بندی نهایی در زمان تحویل به انبارهای هیات امنا ، لازم است در رسید تحویل کلیه UID های تحویل شده درج شود .
  3. با عنایت به موارد فوق هیچ وسیله پزشکی تولید داخلی ، بدون برچسب اصالت معتبر و یا نامه اعلام UID ، از سوی این نهاد قابل دریافت و وصول نمی باشد .