iranian syndicate of medical equip ment exporters

  • نمایشگاه ایران هلث 1402 در خردادماه برگزار شد

نمایشگاه امسال به گفته شرکت کنندگان بسیار باشکوه تر از ادوار گذشته برگزار شد و با استقبال خوبی از میهمانان و شرکتهای داخلی و خارجی همراه بود در نمایشگاه امسال حضورتولیدکنندگان داخلی بسیارچشم نواز بود ونکته مهم و بسیار ارزشمند حضور شرکتهای دانش بنیان و بازاریابی برون مرزی و صادرات محصولات شرکت کنندگان و تولید کنندگان

محترم بود که با استقبال شرکتها و کارخانجات خارجی روبرو بود.

 

در ادامه با گزارشات تصویری از برگزاری نمایشگاه در خدمت شما خواهیم بود.

 

لطفا با ما همراه باشید.

 

افتتاحیه نمایشگاه ایران هلث

آئین افتتاحیه نمایشگاه ایران هلث با جمعی از مسئولین عالی رتبه تجهیزات پزشکی کشور و سفرای میهمان در این نمایشگاه برگزار گردید

افتتاحیه نمایشگاه ایران هلث

آئین افتتاحیه نمایشگاه ایران هلث با جمعی از مسئولین عالی رتبه تجهیزات پزشکی کشور و سفرای میهمان در این نمایشگاه برگزار گردید

 

افتتاحیه نمایشگاه ایران هلث

آئین افتتاحیه نمایشگاه ایران هلث با جمعی از مسئولین عالی رتبه تجهیزات پزشکی کشور و سفرای میهمان در این نمایشگاه برگزار گردید

 

افتتاحیه نمایشگاه ایران هلث

آئین افتتاحیه نمایشگاه ایران هلث با جمعی از مسئولین عالی رتبه تجهیزات پزشکی کشور و سفرای میهمان در این نمایشگاه برگزار گردید